Ibu Bos
 
 

Resilient cities

Maartje bouwt aan Resilient Cities. Samen met de mensen die er leven en organisaties die er werken. Op weg
naar duurzame ontwikkeling, zelforganisatie en inclusieve groei in een veerkrachtige stad van de 21 ste eeuw. Een
complexe opgave die vraagt om een breed palet aan expertise, vaardigheden en middelen die alleen via een co-
creatief samenspel tussen mensen en organisaties op te lossen is.

Ibu Bos biedt consortia en samenwerkingsverbanden een co-creatieve aanpak wat nodig is om complexe vraagstukken aan te pakken en te komen tot sociale innovatie. Hierin werken en innoveren uiteenlopende partijen samen op basis van vier bouwstenen: 

1. Multi-helix ecosysteem waarin iedereen bijdraagt;
2. Waarderende blik op wat er is en wat er kan komen;
3. Circulair denkkader dat perspectieven bij elkaar brengt;
4. Speelruimte voor vernieuwende oplossingen.

Dit alles leidt tot relevante en werkbare oplossingen en een nieuwe ‘way of working’ waarin Ibu Bos de complexiteit, belangen en onderstroom in goede banen leidt. 

Bouw van consortium/samenwerkingsverband
Sta je aan het begin van een samenwerking? Of heb je een idee of vraagstuk waarmee je
aan de slag wilt? Ibu Bos verkent de coalitiemogelijkheden en selecteert de juiste
partners en stakeholders voor of met je.  

Veerkrachtanalyse 
Wil je als stad, dorp of wijk klaar zijn voor de kansen en uitdagingen van de toekomst?
Doe dan een veerkrachtanalyse. Samen met lokale stakeholders en experts bepalen we
hoe het met de huidige veerkracht van de ‘systemen’ is gesteld op zeven
veerkrachtkenmerken. 

Veerkrachtstrategie 
Heb je als stad, dorp of wijk al een veerkrachtanalyse (CRI) gedaan en goed in beeld wat
de kansen en uitdagingen zijn? Dan formuleren we samen met lokale stakeholders en
experts veerkrachtdoelen en een holistische veerkrachtstrategie met prioriteiten voor
versnelling.

Veerkrachtimplementatie 
Heb je als stad, dorp of wijk een doordachte en gedragen strategie klaarliggen? Dan is
het tijd om deze te implementeren. Plannen uitwerken, taken verdelen en agile invoeren.
Per sprint evalueren, bijstellen en door met de volgende sprint. 

Veerkrachtverduurzaming 

  • Inbedding in lokale structuren
  • Meerjarenplan voor doorontwikkeling
  • Opschaling van experiment naar realiteit
  • Coaching en training in het verduurzamen